Page 10 - Kubota 2017
P. 10

34-v4ý0koHnP

STWséria STW34 | STW37 | STW40

Celkom nová séria modelov STW je pokra-    Motor Kubota                Integrovaná kabína
čovateľom predchádzajúcej série STV. Jeho   Dieselové motory Kubota sú dobre známe   Kabíny radu STW sú integrované v kon-
všeobecná všestrannosť znamená, že môže    výnimočným výkonom a spoľahlivosťou. U   cepte traktora. Výsledkom je priestranné a
vykonávať prácu najmenej niekoľko ďalších   novej modelovej série STW sú traktory osa- bezhlučné pracovisko. Systém 4-stĺpikov
strojov.                   dené motormi s výkonom 34,37 a 40 HP. Aj  v spojení s veľkým presklením, poskytuje
Legendárna kvalita a spoľahlivosť produktu  v najťažších pracovných podmienkach majú  vynikajúcu priestorovú viditeľnosť a dobrý
značky Kubota, sa premietla aj v tejto novo  stále ešte výkonové rezervy. Maximálna   výhľad na náradie a príslušenstvo. Tvar ka-
vytvorenej sérii traktorov. Bezpečnosť, kom- rýchlosť                  bíny a ergonomické vetracie otvory zaisťujú
paktné rozmery a možnosť použiť na traktor
veľmi veľa prídavných zariadení znamená, že
je takmer bezkonkurenčná vo svojej triede.

Ergonomické, jednoducho použiteľné a veľmi
spoľahlivé kompaktné traktory. Rýchle, per-
fektne ovládateľné s v tejto kategórii vyso-
kým výkonom pre širokú škálu rôznych úloh
ako sú údržba trávnika, zimná komunálna
údržba, práce s predným nakladačom.
Skúste to, Kubota STW séria ...
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15