Page 10 - Kubota 2018
P. 10

Traktory              PRÍSTROJOVÝ PANEL S
                        PODSVIETENÍM
KOMFORT
                        Prepracovaný prístrojový panel
 Komfort je dôležitý, najmä keď         vám pomáha sledovať dôležité
 pracujete dlhé hodiny v teréne.        funkcie traktora.
 Nový rad B1 zaručuje váš komfort        Podsvietenie displeja sa aktivuje
 po celý deň a ponúka ergonomický        pri zapnutí svetlometov.
 dizajn, ktorý zahŕňa panel, ktorý je
 úplne potiahnutý gumou, držiak na       ČISTIČ VZDUCHU
 poháre a rukoväte.
 POLOPLOCHÝ PANEL PLNE             Jednoprvkový čistič vzduchu,
 POKRYTÝ GUMOU                 ktorý je umiestený pod kapo-
                        tou pre zaistenie rýchleho a jed-
 Každý nový model radu B1 je vybavený pan-   noduchého prístupu, je možné
 elom, plne pokrytým trvanlivou gumou, ktorá  rýchlo vymeniť. Čistý vzduchový
 tlmí vibrácie a poskytuje vám extra pohodlie. filter vylepšuje spotrebu paliva
                        a výkon, znižuje emisie a zvyšuje
 VEDENIA PÁK                  životnosť.
 (B1181 a B1241)

 Veľké, ohnuté vedenia pák za-
 bezpečujú rýchlejšie rozpoznanie
 páky a jej presnejšie posúvanie.
 Všetky páky sú pohodlne umi-
 estnené pre zaistenie rýchleho
 prístupu.

 UŽITOČNÝ DRŽIAK NA
 POHÁR

 Pohodlný držiak na pohár udržuje
 nápojový pohár alebo cestovný
 hrnček v dosahu, čo vám umožní
 rýchlo uhasiť svoj smäd.

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15