Page 11 - Kubota 2017
P. 11

optimálne prúdenie vzduchu. Bez ohľadu na    hydraulický systém, ktorý pumpuje celkom     nakladača o ďalšie funkcie. Možno ho ovlá-
to, či je leto či zima, komfort pre obsluhu je  až 49,2 l za minútu, čo predstavuje nárast o   dať pomocou tlačidiel umiestnených na ru-
zaručený. Neobvyklé v tejto triede je v štan-  37% v porovnaní s jeho predchodcom (STV).     koväti joysticku.
dardne dodávanej verzii vyhrievanie zadného   V dôsledku toho, traktory série STW zvládnu
okna a voliteľný zadný stierač. Vo verzii s ka- väčšie prídavné zariadenia, napríklad zame-
bínou štandardná 12 V zásuvka, na nabíjanie   tacie stroje a čelné nakladače.
mobilných telefónov. V základnej výbave sú
dva svetlomety pre optimálne osvetlenie pre   Bi-speed systém riadenia
nočnú prácu. Moderné ukazovatele sú jasne    Patentovaný systém pohonu predných kolies
usporiadané a všetky dôležité prevádzkové    pri natočení o viac ako cca 35 stupňov, keď sa
údaje ľahko čitateľné.              predné kolesá otáčajú takmer dvakrát rých-
Pre zvýšený komford obsluhy je v kabíne     lejšie než zadné. Výsledkom je menší polomer
osadené rádio s CD prehrávačom a sadov re-    otáčania. Maximálna rýchlosť je 34 km/hod,
produktorov.                   čo je viac ako priemer v tejto kategórii, čím sa
                         šetrí čas na prácu a presun.
Kapota                      Traktory STW série sú vybavené tempoma-
Zaoblená kapota z jedného kusu zaručuje     tom.
optimálny výhľad na pracovnú plochu,
ponúka rýchly a jednoduchý prístup pre      Integrovaný joystik, čelný nakladač
údržbu.                     Plne integrovaný, ergonomicky umiestne-
                         ný joystik umožňuje jednoduché ovládanie
Hydraulika                    predného nakladača. Voliteľný 3. hydraulický
V novom modeli bol umiestnený výkonný      okruh rozširuje rozsah pôsobnosti predného
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16