Page 12 - Kubota 2018
P. 12

MEDZINÁPRAVOVÝ HNACÍ               LA213
         HRIADEĽ (B1181)                  PREDNÝ NAKLADAČ

         Model B1181 je vybavený kĺbovým hriadeľom     Nový predný nakladač radu B1 je pripravený
         so stredovou montážou, ktorý zabezpečuje     aj na tie najnáročnejšie úlohy predného na-
         vynikajúci prevádzkový výkon a trvanlivosť,    kladania a ponúka 42” nakladaciu lyžicu, rám
         ako aj rýchlu a jednoduchú údržbu. Pripojte    bez podpier, ochranu hydrauliky, zabudovaný
         48” kosačku s montážou uprostred a využívaj-   joystick s jednou pákou, systém rýchleho pri-
         te jej vynikajúci výkon kosenia aj v dlhej alebo pevnenia/odpojenia prídavného zariadenia,
         mokrej tráve. Stredný vývodový hriadeľ je tiež  montážny rám s vysokou nosnosťou, zakrivený
         vhodný pre rôzne predné prídavné zariadenia.   výložník a voliteľný predný kryt.
         rotavátor
 predný nakladač                          Model                   LA213
 mulčovač     postrekovač                                         1921
12                                 Maximálna výška zdvihu (bod otáčania) mm 1445
                                                       815
                                  Clearance w/bucket dumped   mm     44
                                                       24
                                  Výška nakladania (lopata naklonená) mm  110
                                                       1070
                                  Uhol vysypania °        °     1067
                                                       302
                                  Uhol naklonenia °       °     208
                                                       3,6
                                  Hĺbka lopaty pod úroveň    mm     2,7
                                                       1,5
                                  Výška v nosnej polohe     mm     2,5

                                  Šírka lopaty          mm

                                  Zdvíhacia sila (bod otáčania) kg

                                  Zdvíhacia sila (500 mm)    kg

                                  Doba zdvihnutia        sec.

                                  Doba klesania         sec.

                                  Doba naloženia         sec.

                                  Čas vysypania         sec.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17