Page 13 - Kubota 2017
P. 13

predchádzajúcimi modelmi bol priestor, ktorý
má vodič k dispozícii, zväčšený o 12%. Plo-
chá podlaha u vodiča uľahčuje nastupovanie
a pohodlnejší posed na traktoroch L-série.
Ergonomické umiestnenie ovládacích pák
uľahčuje prácu. Pre zníženie únavy vodiča je
traktor vybavený hydrostatickým servoria-
dením. Pre získanie absolútne voľného vý-
hľadu a lepšej viditeľnosti aj pri práci s čel-
ným nakladačom, je výfuk umiestnený pod
krytom motora.

Možnosť širokého otvorenia krytu motora
Nezávisle na tom, či sa jedná o jednoduché
údržbárske práce alebo rozsiahle opravy, s
novokonštruovaným, doširoka otvárateľným
krytom motora a čelným chladičom, ktorý
je demontovateľný bez použitia náradia, je
väčšina motorových dielov uložená voľne do-
stupná - to značne uľahčuje údržbárske prá-
ce a opravy.

Náhon na všetky kolesá s kužeľovými pre-
vodmi
Tento prvok umožňuje extrémne malý rádius
otáčania pri plnom prenose sily na kolesá.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18