Page 15 - Kubota 2018
P. 15

VÝKONOVÉ DIESELOVÉ                 SVETLÁ VÝŠKA
                    MOTORY KUBOTA
                                              Traktor BX poskytuje 213 mm svetlej výšky,
                    Traktory BX sú poháňaný robustným motorom     vďaka ktorej bezpečne prejdete cez kamene a
                    vyrobeným výlučne preň spoločnosťou Kubo-     ďalšie objekty na ceste.
                    ta. Model BX231 je vybavený vznetovým mo-
                    torom s výkonom 22 koní a BX261 25 koní pod    UNIVERZÁLNY 3-BODOVÝ ZÁVES
                    kapotou. Tento motor je 3-valcový „pracant“,    1. KATEGÓRIE
                    ktorý ponúka bezkonkurenčný výkon pre trak-
                    tor tejto veľkosti... oveľa viac, než je potrebné Model BX231 je vybavený robustným hydrau-
                    pre zvládnutie aj tých najťažším prác.       licky ovládaným 3-bodovým ťažným závesom
                                              kategórie I, ktorý umožňuje pripojiť širokú šká-
                    KOVOVÁ KAPOTA/BLATNÍK               lu zadných prídavných zariadení.

                    Silná a odolná kovová kapota a blatníky BX231   SKLOPNÁ KONŠTRUKCIA ROPS
                    odolávajú kamienkom a vzniku preliačin,
                    čím zaisťujú, že váš traktor BX bude neustále   Nová sklopná konštrukcia ROPS vám umožní
                    rovnako dobre vyzerať, ako fungovať.        prechádzať nízkymi vstupmi do skladov a in-
                                              ých budov.

PLNE OTVORENÁ KAPOTA

A. ŠTVORCOVÝ VENTIL
B. JASNÉ HALOGÉNOVÉ SVETLOMETY
C. OVLÁDACÍ VENTIL PREDNÉHO ZARIADENIA
D. REVERZNÝ PRIETOK VZDUCHU
E. VEĽKÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ
F. POHON 4 KOLIES

                                              15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20