Page 16 - Kubota 2018
P. 16

Traktory

Prepracovaný prístrojový panel je modernejší a štýlový a je vybavený známymi a ľahko čitateľnými ukazovateľmi, ktoré zobrazujú všetky informá-
cie, ktoré potrebujete na bezpečné a efektívne ovládanie svojho traktora BX. Kompletne čalúnené sklápacie luxusné sedadlo s vysokým operadlom
a s nastaviteľnými opierkami na ruky, nový sklopný volant a viac miesta na nohy vám pomôžu pracovať s maximálnou účinnosťou a komfortom

NOVÉ LUXUSNÉ SEDADLO S               rýchlosť bez potreby držania nohy na pedále. Je  A. HYDRAULICKÉ RIADENIE
PNEUMATICKOU REGULÁCIOU A S             to jednoduchý spôsob, ako kosiť veľké plochy    B. ĽAVÝ BRZDNÝ PEDÁL
OPIERKAMI RÚK (VOLIT.)               alebo presúvať sa na dlhé vzdialenosti.      C. ÚPLNE PLOCHÁ PODLAHA S VÄČŠÍM

Toto voliteľné, plne nastaviteľné sedadlo s pneu-  HST PREVODOVKA S ĽAHKOU                PRIESTOROM PRE NOHY
matickým odpružením a s vysokým operadlom      PREVÁDZKOU                     D. DRŽIAK PRE POHÁR
sa nenachádza na žiadnom ďalšom kompakt-                                E. RUKOVÄŤ
nom traktore, len v modeli BX231, a umožňuje    Hydrostatická prevodovka ponúka rýchle a ply-   F. ÚLOŽNÝ PRIESTOR S 12V ZÁSUVKOU
ľahkú jazdu a prácu. K dispozícii je aj štandardné nulé zmeny rýchlosti a smeru jazdy dopredu a    V tejto priehradke si ponechajte svoj telefón
sedadlo a sedadlo s mechanickým odpružením     dozadu pomocou zdvojených pedálov, vďaka      poruke a v nabíjačke. Tento priestor je dosta-
a s vysokým operadlom, ktoré poskytujú širokú    čomu zostanú vaše ruky voľné na riadenie a     točne veľký aj pre väčšie telefóny a je vybave-
škálu možností a vyhovujú všetkým potrebám.     ovládanie.                     ný vekom pre zaistenie telefónu počas práce.
Všetky tri typy sedadiel môžu byť pre ešte väčšie                           12 V zásuvka je umiestnená bližšie k sedadlu
možnosti voľby a väčší komfort obsluhy vybav-    PRIESTRANNÁ KABÍNA OBSLUHY             pre zaistenie rýchleho a ľahkého prístupu.
ené voliteľnými nastaviteľnými dvojitými opier-                            G. DOKONALÉ VEDENIE PÁKY
kami rúk.                      Komfort obsluhy bol vylepšený vďaka úplne     H. SKRIŇA NA NÁRADIE (vol.)
                          plochému rozloženiu kabíny s brzdou na ľavej    I. SKLOPNÁ KONŠTRUKCIA ROPS
ĽAHKO ČITATEĽNÝ PRÍSTROJOVÝ             strane, čím sa vytvoril väčší priestor pre nohy.
PANEL                        Tento nový dizajn tiež zlepšuje funkčnosť kabíny.

Nový prístrojový panel BX231 ponúka ľahké
odčítanie všetkých dôležitých informácií z uka-
zovateľov, ktoré potrebujete na zaistenie hladkej,
bezpečnej a efektívnej prevádzky svojho trakto-
ra. Jediný pohľad na prepracovaný prístrojový
panel vám povie všetko, čo potrebujete vedieť
o hlavných funkciách a podmienkach svojho
BX231. Veľký tachometer v strede predstavuje
primeraný oranžový ukazovateľ optimálneho
rozsahu otáčok pre činnosti nakladača/rýpadla.

NOVÝ SKLOPNÝ VOLANT

Volant BX231 bol premiestnený na zaistenie
väčšieho pohodlia a lepšieho ovládania a môže
sa tiež nakláňať, aby konkrétne vyhovoval ob-
sluhe, čo určite oceníte, ak bude traktor BX231
obsluhovať viacero osôb.

TEMPOMAT

Tempomat automaticky udržiava konštantnú

16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21