Page 16 - Kubota 2017
P. 16

v4ý8koHnP

Mséria MK5000 |

Všestranný traktor MK5000 sa dokáže vy-     Posiľnovač riadenia              čo nadväzujú na tvar kapoty čo má za následok
sporiadať s akoukoľvek úlohou. Či už chcete   Vďaka veľkému uhlu natočenia kolies v kom-   atraktívny vzhľad a veľmi dobrý výhľad na pra-
kosiť, zdvíhať bremená, orať, možnosti sú ne-  binácii s výkonným posilňovačom riadenia za-  covný priestor. Hydraulika je chránená rámom.
obmedzené. Spolu s dokonale zladeným čel-    bezpečuje najvyššiu manévrovateľnosť hlavne
ným nakladačom je MK5000 dokonalý traktor.    pri práci s predným nakladačom.        Motor
                                                MK5000 má všetko, čo potrebujete - výkon
Kapota                      Predný nakladač                , krútiaci moment, štvorvalcový motor, inte-
MK5000 je štandardne vybavená halogéno-     LA1065 čelný nakladač je navrhnutý špeciálne  grované vyvažovacie hriadele pre hladký beh,
vými svetlometmi. Elegantná a úzka kapota    pre tento traktor. Nosnosť a pracovná výška  turbodúchadla a súčasné technológie vstreko-
umožňuje lepší výhľad. Kapota sa dá ľahko ot-  nakladača dodávaju traktoru impozantný pra-  vania pre splnenie príslušných emisných pred-
voriť. To zjednodušuje údržbu a šetrí čas.    covný výkon. Práca s nakladačom je jednodu-  pisov pre nízku spotrebu.
                         chá a intuitívna, rám pre rýchlu výmenu nára-
Úplne plochá podlaha               dia znižuje čas príprav.            Synchronizované radenie
MK5000 má užívateľsky príjemný priestor na    Ramená rámu nakladača majú zaoblený tvar    Radenie je jednoduché a ergonomické. So
šoférovanie, úplne plochá paluba umožňuje                            4 hlavnými prevodmi a dvomi rozsahmi má
maximálny priestor pre nohy, nastupovanie i                           MK5000 8 rýchlostí. Páka pre synchronizova-
vystupovanie.                                          né radenie je ergonomicky vľavo priamo vedľa
                                                sedadla. To poskytuje jednoduchú a hlavne
Hydraulika                                           jemnú zmena smeru pri práci s čelným nakla-
Zdvih 3-bodového závesu sa perfektne hodí                            dačom.
pre prácu v tejto triede výkonu.
Kategória I / II povoľuje mnohé práce, telesko-                         motor
pické ramená uľahčujú prácu s pripájaním ná-                          KubotaV2403-M-DI-TM3-MX1, obsah 2434 cm3
radia.                                             výkon 48 HP , 4-valec turbo diesel
                                                objem palivovej nádrže 48 l

                                                prevodovka
                                                synchronizovaný reverz vpred/vzad
                                                mechanická synchronizovaná F8/R8
                                                max. rýchlosť 33 km/hod

                                                hydraulika
                                                výkon hydraulického čerpadla 46,3 l/min
                                                3-bodový záves rýchloupínací

                                                  s teleskop. stabilizátormi
                                                nosnosť 3-bodového závesu 1300 kg
                                                zadné PTO 540/2200 ot/min

                                                pneumatiky
                                                predné 280/70R18, zadné 380/70R28

                                                rozmery
                                                dĺžka 3245 mm, výška 2540 mm
                                                šírka 1465-1710 mm, rázvor 1895 mm
                                                hmotnosť 1685 kg
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21