Page 3 - Kubota 2017
P. 3

odpružená sedačka, robí radu traktorov B20    LA213 - Nakladač
    ako pohodlnú, tak i jednoduchú k ovládaniu.   Nakladač Vám umožní vysporiadať sa s prá-
                             cou jednoduchšie, bez veľkej námahy a ča-
    Zvýšený objem palivovej nádrže, prepraco-    sovo rýchlejšie. Kvôli tomu bola navrhnutá
    vaný dizajn                   nakladacia lyžica k modelom B20 so šírkou
    U traktorov rady B20 sa nám podarilo zvýšiť   jedného metra, pre najlepšie pracovné na-
    objem palivovej nádrže až na 14 litrov. Bude-  sadenie tak, aby ste svoju prácu dokončili
    te tak môcť pracovať dlhšie bez toho, aby ste  rýchlo a efektívne, z využitím maximálnych
    museli doplniť palivo.              možností traktora. Pre dobrú viditeľnosť a
    Rade B20 bola daná nová koncepcia a to sa    jednoduchšiu údržbu boli odstránené spojo-
    prejavilo i na designe. Vzhľad celého stro-   vacie súčiastky a spony u ramena nakladača.
    ja je teraz elegantnejší, ale i účelnejší vďaka Hadice hydrauliky sú vedené v zapustených
    zošikmenej kapote, novej prednej mriežke,    miestach v ramenách nakladača pre zvýše-
    reflexným svetlometom a kombinovaným       nie ich ochrany, životnosti, viditeľnosti na
    svetlám. O bezpečnosť proti prevráteniu sa    pracovné miesto a taktiež čistote dizajnu sa-
    postará ochranný rám- ROPS a spätné zr-     motného nakladača.
    kadlo.                      Všetky nakladacie operácie, ide o naklada-
                             nie, sklopenie, uloženie či zníženie, otáčanie
                             je možné mať teraz pod kontrolou vďaka jed-
                             nej, novo zabudovanej riadiacej páke, čo je
                             nanajvýš praktické. Jednodielny podstavec
                             umožňuje nakladač veľmi ľahko nasadiť na
                             traktor.

                             Príslušenstvo k traktoru
                             V ponuke je veľké množstvo rôzneho príslu-
                             šenstva a náradia pre všestrannosť, ktorú
                             potrebujete vo Vašej záhrade či farme -
                             pluh, rotavátor, mulčovač, rosič, postreko-
                             vač, kabína s kúrením, čelný nakladač, ná-
                             ves, predný hydraulický záves, predný vývo-
                             dový hriadeľ, prídavná hydraulika – joistick,

                                    radlica na sneh, rozmetadlo syp-
                                            kých materiálov, valec,
                                              fréza na sneh, kosa
                                              2-bubnová, kosa
                                               3-disková, obra-
                                                 cač a zhrnovač
                                                  sena, balíkovač
                                                  sena

1,07 m
   1   2   3   4   5   6   7   8