Page 4 - Kubota 2017
P. 4

v2ý3koHnP

BXséria BX2350

Vývojom rady BX otvorila firma KUBOTA
pre svojich zákazníkov úplne novú kategóriu
kompaktných traktorov. Sú užívateľsky veľmi
príjemné. Predstavujú prvé modely, u ktorých
je kombinovaný výkon a všestrannosť s ovlá-
dateľnosťou a jednoduchou obsluhou žacích
traktorov, navyše v spojení s už legendárnou
spoľahlivosťou a životnosťou výrobkov firmy
KUBOTA. Tieto vlastnosti predurčujú model
BX na použitie ako pre súkromných užíva-
teľov, tak predovšetkým pre profesionálov,
ktorí vyžadujú väčšiu všestrannosť, rozsia-
hlejšiu paletu výkonov a rozšírenú možnosť
použitia príslušenstva. Model BX 2350 je
zdokonaleným nástupcom predchádzajúce-
ho veľmi úspešného modelu BX 2200 E / D.
Pri kompaktných rozmeroch je teraz ešte vý-
konnejší, komfortnejší s mnohostrannejším
využitím.

Kubota diesel motor               Pedálové hydrostatické ovládanie        plôch je možné využívať tempomat, ktorý je
BX2350 teraz disponuje trojvalcovým, vodou   S ohľadom na vyšší jazdný komfort má      súčasťou výbavy BX2350. Otočením vypí-
chladeným, dieselovým motorom o výkone 23    BX2350 pozmenené uloženie pedálov. Pedále   nača za jazdy je jazdná rýchlosť zafixovaná,
HP a je vhodný na používania po celý rok pre  pre jazdu vpred a vzad sú oddelené a ovláda-  udržiavaná na konštantnej hodnote, bez po-
najrôznejšie práce. Motor s dlhou životnos-   cia páka pre zapnutie náhonu na všetky ko-   treby držať nohu na plynovom pedáli.
ťou dodáva potrebný výkon a vďaka náhonu
na všetky štyri kolesá, poskytuje traktor lep- lesá je umiestnená po strane sedadla vodiča.  Chladenie
šiu ťažnú silu, najmä pri práci v extrémnych  Vodič má tak viac priestoru. Miesto vodiča je Chladič BX2350 nie je umiestnený celkom
terénnych podmienkach. Vysoká ťažná sila je   o 102 mm širšie a o 51 mm dlhšie než u pred-  vpredu, ako je to obvyklé u ostatných trakto-
nenahraditeľná pri použití čelného nakladača  chádzajúcich modelov rady BX a poskytuje    rov, ale v strednej časti. Vzduch je nasávaný
a pre práce s ťahaným náradím. K štandard-   tak výrazne viac priestoru pre nohy.      od priestoru vodiča a v priestore okolo moto-
nej výbave BX2350 patrí servoriadenie, ktoré  Tempomat                    ra je odvádzaný dopredu. Tým sa zabraňuje
prispieva k ľahkému ovládaniu traktora a tým  Pre zvýšenie komfortu pri kosení väčších    prehriatiu následkom nasávania nečistôt do
zníženiu únavy vodiča aj pri dlhodobej práci.                         rebier chladiča a súčasne je priestor vodiča
                                                lepšie ochladzovaný.

                                                Hydrostatické riadenie
                                                Vďaka štandardnej vlastnosti všetkých do-
                                                terajších traktorov BX série- HST riadenie
                                                pohonu, je tak riadenie bez námahy, stresu
                                                a únavy.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9