Page 4 - Kubota 2018
P. 4

Riešenia pre farmy

    Kubota riešenia
      pre farmy:

    360° výkon pre
    100 % úspešnosť

  Uvedomujeme si, že k úspechu budete potrebovať nielen silný traktor: ale aj integrovaný systém produktov a služieb
  pre zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a prípravu na budúcnosť. Pomocou riešení spoločnosti Kubota pre farmy
  (KFS) sme spojili naše riešenia do jedného systému - a náš návrh sme nasmerovali k vám. Výhody KFS, od inteligentnej
  technológie k jednotlivým službám, sa vzájomne dopĺňajú a tvoria kruh, ktorý končí tam, kde začína: s naším záväz-

                  kom podporovať vás zakaždým o trochu viac teraz i v budúcnosti

               STROJE

   RIADENIE  Kubota              OVLÁDANIE
  FINANČNÝCH  riešenia
  PROSTRIEDKOV pre farmy

         ZACHOVANIE     OPTIMALIZÁCIA
         HODNOTY

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9