Page 5 - Kubota 2017
P. 5

Vysoká svetlá výška              monitorovanie otáčok motora, najmä ak ide    Luxusné vysoké sedadlo s bezpečnostným
Umožňuje jednoduchšiu jazdu po nerovnom    o riadenie PTO. Keď je motor nečinný, digitál- pásom
povrchu alebo vyvýšených prekážkach ako    ny tachometer ukazuje hodiny.Spínač svetla   Pás bol pripojený k sedadlu, takže neprekáža
napríklad po obrubníkoch. Model BX2350 má   a výstražných upozornení boli upravené na    ani nie je príliš tesný pokiaľ je traktor v po-
svetlú výšku 152 mm.              jedno zapnutie .                hybe. Toto v kombinácii s luxusným vysokým
                                                zadným sedadlom robí zážitok z ovládania
Ľahko čitateľná prístrojová doska, digitálny  Halogénové reflektory              stroja nezabudnuteľným a pohodlnejším
tachometer                   Halogénové reflektory modelu BX2350 po-
Priehľadná prístrojová doska s digitálnym                           3-bodový záves I. kategórie
tachometrom zjednodušuje zisťovanie zá-                            Zadný trojbodový záves so zdvíhacou silou 550
                                                kg patrí k štandardnej výbave. Nechajte. Pracovať
                                                s týmto 3-bodovým závesom. Pevný a techno-
                                                logicky vybavený záves vám umožňuje pripojiť k
                                                stroju širokú radu plne kvalifikovaných nástrojov.

kladných vitálnych funkcií traktora. Nový   skytujú jasné osvetlenie pri západe slnka,
model BX 2350 obsahuje digitálny tachome-   súmraku či v noci. Dodávajú traktoru taktiež
ter, ktorý ponúka vodičovi oveľa precíznejšie lepší vzhľad.

                                                Vedeli ste že?
                                                 
                                                Vedeli ste, že spoločnosť Kubo-
                                                ta vyrába svoje vlastné motory
                                                a je globálnym trhovým lídrom
                                                v oblasti priemyselných diese-
                                                lových motorov pod 100 koní ?
                                                Asi vás prekvapí, pod akými
                                                rôznymi kapotami pracujú mo-
                                                tory značky Kubota. Hlavnými
                                                prvkami tohto úspechu je špičk-
                                                ová kvalita a efektívnosť.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10