Page 7 - Kubota 2018
P. 7

NOVÝ DIZAJN

Nový čistý sofistikovaný dizajn série B1 je lu-
xusný aj funkčný, elegantná šikmá kapota pre
lepší výhľad nové svetlá, nová maska.

KAPOTA

Vďaka priamemu pohľadu na prednú stranu
zlepšuje šikmá kapota produktivitu počas
prevádzky s čelným nakladačom.

REFLEKTORY

Tieto multireflexné svetlomety svietia jasnej-
šie a ďalej a umožňujú vám pracovať efektívne
a rýchlo cestovať.

NOVÉ SVETLÁ

Jasné a výkonné, nové svietidlá série B1
poskytujú mimoriadne osvetlenie po stranách
na tmavých miestach a tiež slúžia ako ukazo-
vatele smeru doľava / doprava.

MASKA

Navrhnuté tak, aby zodpovedali šikmej ka-
pote, nový zjednodušený predný gril radu B1
je tiež ľahko čistiteľný.

                                                   DIESEL MOTOR

                                                              Každý model radu B1 bol skonštruovaný s
                                                              robustným a spoľahlivým motorom Kubota
                                                              E-TVCS, ktorý poskytuje vyšší výkon, vysoký
                                                              krútiaci moment, čistejšie emisie a nízky hluk
                                                              a vibrácie. Všetky motory sú vybavené veľko-
                                                              kapacitným 480 W alternátorom, ktorý spoľah-
                                                              livo zabezpečuje elektrickú energiu aj v chlad-
                                                              ných zimných dňoch.

                                                                                           7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12