Page 7 - Kubota 2017
P. 7

Pre jednoduché nastupovanie a vystupova-             JAZDNÁ RÝCHLOSŤ
nie je možné doširoka otvoriť dvere. Ďalším            Pri výkone motora 31 HP je jazdná rýchlosť až
znakom komfortu je nízka úroveň hluku.Vnú-            25 km/h, čo je najviac v tejto triede.
torný priestor disponuje mnohými odkladací-            HYDRAULIKA
mi plochami, držiakom na nápoje a skrinkou            Ovládanie polohy hydrauliky ponúka ľahšiu
na náradie.                            prácu s 3-bod. závesom, pri jemnom ovládaní
Aj počas dlhých pracovných dní zostáva ka-            ľahko pripojíme a odpojíme príslušentvo
bína bezprašná. Pedále sú uložené vo vnútri            3-bod. závesu
kabíny. Otvory v podlahe kabíny sú tak zby-
točné. To minimalizuje vnikaniu prachu do   SKRINKA NA NÁRADIE
vnútorného priestoru.
                                 PREDNÁ KAPOTA                 PALIVOVÁ NÁDRŽ
Ergonomický design kabíny - jazdný komfort            Maska chladiča a novo navrhnuté        Otvor palivovej nádrže je
Náš základný princíp: veľký komfort a jed-            svetlomety sú teraz integrované,        presunutý na pravú stranu kapoty
noduchá obsluha. Všetky ovládacie prvky sú            jednoduchšie otváranie a zatváranie
umiestnené ergonomicky.                      kapoty a to umožňuje lepší prístup k
Farebne označené ovládacie prvky, ktoré sú            motoru, k chladiču a batérie.
vždy umiestnené v optimálnej vzdialenosti
dosahu vodiča, prestaviteľné a odpružené lu-
xusné sedadlo s vysokou opierkou umožňuje
vodičovi pohodlnú prácu.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12